Objednávky

Objednávku lze podat:
  • písemně poštou
  • faxem
  • elektronickou poštou
  • osobně v prodejně firmy
  1. Veškeré objednávky jsou závazné.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce
  4. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
  5. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
  6. Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před odesláním zboží.