Reklamace

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u firmy KOWAT s.r.o.. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Firma KOWAT s.r.o. poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Reklamace na dodané množství, na rozdíl mezi účtovanou cenou a dodaným zboží a na zjevné vady zboží je možné uplatnit v případě osobního odběru pouze při jeho odběru, v ostatních případech (při dodání poštou, expresní službou, atd.) nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí. Po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Množstevní reklamaci lze uplatnit pouze mimo rozsah tolerance spotřebitelského balení +/- 2 %.

Na zboží se vztahuje záruka minimálně v délce 6 měsíců. Na zboží vyrobené po 1. lednu 2003 se vztahuje záruka 24 měsíců s výjimkou zboží vyrobeného před lednem 2003 a zboží spotřební povahy, u takového zboží je možno stanovit záruku kratší než 24 měsíců ale vždy minimálně 6 měsíců.